Zeka ve Gelişim Testleri

Zeka ve Gelişim Testleri

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R )
6-16 yaş arası çocukların  zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir
.
Denver 2 Gelişim Tarama Testi
6 yaşa kadar uygulanan Denver testi,çocuğun gelişim düzeyinin yaşına göre nerede olduğu hakkında bilgi verir.
Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir.
 
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
0 – 6 yaş aralığında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biridir.

Bender Gestalt Testi
Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için  uygulanan gelişimsel bir testtir.

Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
Zekayı ölçmek için kullanılır.

S.D. Porteus Labirentler Testi
Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır

PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi
Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir.

Gessel Gelişim Figürleri Testi
Performans testidir.

Cattel Zeka Testi
Zeka-Performans testidir.

Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Görsel Algı testidir.Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.